Aspirations Based Matching™

Het vinden van de juiste kandidaat voor een functie kan een uitdaging zijn. Traditionele wervingsmethoden richten zich vaak alleen op harde kennis en ervaring, waarbij belangrijke aspecten zoals doelen, missie en bedrijfscultuur over het hoofd worden gezien. Daarom is het tijd voor een integrale benadering: Aspirations Based Matching™.

 

 

 

Wat is Aspirations Based Matching™?

Aspirations Based Matching™ (ABM) is een wervingsmethode die gericht is op het vinden van de perfecte match tussen kandidaat en organisatie op basis van doelen, missies en ambities van kandidaat en bedrijf. In plaats van alleen te focussen op kennis en ervaring, kijkt ABM ook naar de diepere drijfveren van een kandidaat en naar waar jouw organisatie voor staat en naar streeft.

 

Waarom Aspirations Based Matching™?

Het traditionele wervingsproces heeft zijn tekortkomingen. Veel recruiters richten zich op het invullen van een vacature, zonder echt te begrijpen wat een kandidaat drijft en wat jouw organisatie nodig heeft. Dit kan leiden tot mismatches en frustraties bij zowel werkgevers als kandidaten, wat beide partijen veel geld kan kosten. Het is cruciaal om verder te kijken dan alleen kennis en ervaring van een kandidaat, en ook de doelen, de persoonlijkheid van de kandidaat en de missie en cultuur van je organisatie in het selectieproces te betrekken om een duurzame match te maken.

 

De 5 niveaus van Aspirations Based Matching™

Aspirations Based Matching™ bestaat uit 5 niveaus. Deze niveaus zijn ontworpen om verschillende aspecten van zowel de kandidaat als het bedrijf te evalueren en te vergelijken, waardoor een compleet beeld ontstaat van de compatibiliteit tussen beide partijen.

 

1. Kennis & Ervaring (De ‘wat’-vragen)

Dit niveau richt zich op de kennis en de relevante ervaringen van de kandidaat. Het beoordeelt of de kandidaat in de basis gekwalificeerd is om de functie uit te oefenen.

 

2. Competenties/Vaardigheden (De ‘hoe’-vragen)

Hier wordt gekeken naar hoe de kandidaat zaken voor elkaar krijgt. Het gaat om de methoden die de kandidaat gebruikt om doelen te bereiken.

 

3. Persoonlijkheid (De ‘wie’-vraag)

Dit niveau beantwoordt de vraag met wie we te maken hebben en welke persoonlijkheid nodig is voor de functie.

 

4. Doelen/Missie (De ‘waarom’-vraag)

Op dit niveau wordt gekeken naar de doelen en missie van zowel het bedrijf als de kandidaat en de te volbrengen taak. Hoe meer de doelen van de kandidaat overeenkomen met die van je organisatie en van de functie, hoe intrinsiek gemotiveerder de kandidaat zal zijn om zijn/haar functie succesvol uit te voeren.

 

5. Bedrijfscultuur (De ‘met wie’-vraag)

Dit niveau onderzoekt in hoeverre de waarden van de organisatie en de kandidaat bij elkaar passen. Dat gaat verder dan kennis, ervaring en zelfs doelen. Het gaat erom of je kandidaat in je organisatie of in je team past.

 

Garantie op Aspirations Based Matching™

Wij zijn zo overtuigd van onze Aspirations Based Matching™ methode dat we hier zelfs garantie op bieden. Mocht het onverhoopt gebeuren dat een kandidaat binnen 6 maanden vertrekt, dan zoeken wij zonder een nieuwe wervingsfee in rekening te brengen een nieuwe kandidaat.