PRIVACY VERKLARING

YellowApple Recruitment B.V.

Inleiding
YellowApple Recruitment B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website www.yellowapple.nl van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, in overeenstemming met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

YellowApple Recruitment B.V. is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikken we over informatie van kandidaten en werkgevers. YellowApple Recruitment B.V. garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. In deze Privacy Verklaring staat beschreven welke informatie wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt.

 

Grond voor verwerking
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van YellowApple Recruitment B.V. en ingeschreven wil worden als kandidaat in de database van YellowApple Recruitment B.V. dient deze Privacy Verklaring te accepteren. Daarbij geeft hij/zij YellowApple Recruitment B.V. toestemming om zijn/haar persoonlijke informatie te gebruiken zoals hierin vermeldt. Er is geen sprake van een contract met kandidaten. YellowApple Recruitment B.V. werkt vanuit opdrachten van werkgevers.
Persoonsgegevens van kandidaten die door YellowApple Recruitment B.V. worden verzameld, waaronder naam, e-mailadres en cv, worden door YellowApple Recruitment B.V. aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om een kandidatendossier op te stellen. Dit dossier helpt de specialisten van YellowApple Recruitment B.V. interessante vacatures te selecteren en deze per e-mail aan de kandidaat toe te zenden, deze daarover te bellen, te sms’en of te appen.

Om service te kunnen verlenen als de kandidaat die bij het gebruik van de website nodig hebt (bijvoorbeeld als hij/zij zijn/haar wachtwoord is vergeten).

YellowApple Recruitment B.V. deelt gegevens van kandidaten met de specialisten van YellowApple Recruitment B.V., indien nodig, om voor hen de juiste baan te vinden. Cv en gerelateerde gegevens worden, naast dat ze gedeeld worden met specialisten van YellowApple Recruitment B.V., alleen met voorafgaande toestemming van de betreffende kandidaat naar potentiële werkgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

YellowApple Recruitment B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee zij een zakelijke relatie onderhoudt):

om een overeenkomst te sluiten en te onderhouden;

 voor het onderhouden van een zakelijke relatie;

voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van

YellowApple Recruitment B.V met de toestemming van de betrokkenen of zoals anderszins wettelijk toegestaan.
YellowApple Recruitment B.V. verzamelt geen persoonlijke gegevens met betreking tot politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap en geen genetische gegevens, biometrische gegevens.

Gegevens die raciale of etnische afkomst van kandidaten onthullen of gegevens met betrekking tot gezondheid, seksleven of seksuele oriëntatie van kandidaten verzamelt YellowApple Recruitment B.V. alleen op verzoek van de werkgever en indien die worden verstrekt aan YellowApple Recruitment B.V. door de kandidaten zelf.

Er zijn geen geautomatiseerde besluitvormingen.

 

Jouw rechten
Je mag altijd weten welke informatie YellowApple Recruitment B.V. over je bewaart. Je kunt vragen om inzage, rectificatie (mochten je gegevens onjuist zijn), beperking of geen gebruik van jouw gegevens voor bepaalde doeleinden, om verwijdering of overdragen van je gegevens aan derden. Daartoe kan je een schriftelijk verzoek indienen via email contact@YellowApple.nl.

 

Cookies
YellowApple Recruitment B.V. gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee je de website van YellowApple Recruitment B.V. bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden die terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

• Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op de website van YellowApple Recruitment B.V. te gebruiken.

• Functionele cookies: deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden alleen gebruikt voor gebruik van de website.

• Analytics: YellowApple Recruitment B.V. slaat collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpen YellowApple Recruitment B.V. de website en het gebruikersgemak te verbeteren.

• Social media cookies: cookies die het mogelijk maken informatie van de website van YellowApple Recruitment B.V. te delen op social mediakanalen of bijvoorbeeld om een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op de website van YellowApple Recruitment B.V. De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

 

Veiligheid
YellowApple Recruitment B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Zij doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens.

Als en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens YellowApple Recruitment B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is YellowApple Recruitment B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Bewaartermijn
De bewaartermijnen van persoonsgegevens die YellowApple Recruitment B.V. hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Contact/Bezwaar
Als je vragen of opmerkingen hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door YellowApple Recruitment B.V., dan kan je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via contact@YellowApple.nl. Als je klachten hebt kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging Privacy Verklaring
YellowApple Recruitment B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring. Het meest actuele Privacy Verklaring is te allen tijde in te zien op de website www.yellowapple.nl.

(Versie: 31 juli 2019)